Tag: ADN-453

Cãi nhau với chồng, vợ sang tâm sự với hàng xóm

Cãi nhau với chồng, vợ sang tâm sự với hàng xóm. Chúng lớn hơn vì chúng được nạp sữa, Bác sĩ nói với tôi rằng tôi có quá nhiều sữa và tôi có thể cho một cậu bé khác nếu tôi muốn. Vì vậy, để bạn không ghen tị với em bé...