Địt nhau với bạn trai cũ. và chúng tôi sống với chị gái Lorena của tôi. Vào thời điểm những sự kiện này xảy ra, mẹ tôi 43 tuổi và em gái tôi 18. Tôi gần 20. Lúc đó tôi đang học đại học để lấy bằng luật. Em gái tôi, người ban đầu tham gia vào cuộc vui tình dục của chúng tôi, đã từ bỏ nó vì cô ấy có bạn trai, nhưng cô ấy nhận thức được tình yêu mà mẹ tôi và tôi dành cho nhau. Sự thật là Lorena sẽ học ở Salamanca, vì ngoài những lý do khác, cô ấy muốn ở cùng với bạn trai của mình, người, mặc dù anh ấy là một chàng trai có học thức, nhưng đối với tôi lại hơi khốn nạn, hoặc tôi nghĩ vậy, có lẽ vậy. bởi vì anh ấy đã lấy em gái tôi. Cuối tuần trước khi bắt đầu khóa học, chúng tôi quyết định đến Salamanca để đưa em gái tôi, người sẽ ở trong Khu nội trú, mặc dù điều đó nói lên điều gì đó, vì bạn trai của cô ấy sẽ đến một căn hộ.

Địt nhau với bạn trai cũ

Địt nhau với bạn trai cũ