Cặp đôi mới lớn địt nhau trong nhà vệ sinh. chúng tôi đến thăm, tất nhiên đây là gần đây, tôi đã 17 tuổi và cô ấy chắc khoảng 18 hoặc 20, tôi không nhớ. Vào thứ sáu, chúng tôi đến nhà anh ấy và chúng tôi chào nhau như không có chuyện gì xảy ra, thực tế là như anh em họ lâu ngày không gặp. Sau khi nói chuyện một lúc, em họ tôi từ trong bếp đi ra và nói rằng cô ấy sẽ ra sông lấy một xô nước, nhưng cô ấy không thể đi một mình, vì một người phụ nữ sẽ mang một xô nước, vì vậy mẹ tôi đã xung phong. Tôi đi cùng với người em họ thân yêu của tôi, Nayeli không phản đối. Chúng tôi đang nói chuyện và đột nhiên tôi nói với cô ấy: Nayeli, em có nhớ những gì chúng ta đã làm khi còn là con trai không… Làm sao anh có thể quên được em họ… nếu em là người đầu tiên chạm vào những phần thân mật nhất của anh… Và sao?

Cặp đôi mới lớn địt nhau trong nhà vệ sinh

Cặp đôi mới lớn địt nhau trong nhà vệ sinh