Anh sẽ xuất tinh lên người em nhé. Anh ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình cho tôi thấy một dương vật dày hơn của Enri, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, Đây là một bịa đặt để giữ họ tránh xa vì Enrique đã nói với Luis những gì đã xảy ra và đang chờ thỏa thuận với Edgar (họ nghĩ rằng anh ấy đã mắng tôi vì giữa nỗi sợ hãi và sự chia tay của bạn bè, họ đã không nhận thấy nghỉ ngơi , mặc dù họ sẽ làm như vậy khi nhìn thấy máu của tôi trên giường của Enri). Edgar bắt họ hứa sẽ không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai và anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì với bố mẹ chúng tôi, điều đó thuận tiện cho tất cả chúng tôi và chúng tôi đã chấp nhận. Tôi không bao giờ có quan hệ với Edgar nữa và anh em họ của tôi cũng không nói bóng gió gì với tôi, nhưng tôi vẫn nhớ về anh ấy một cách dễ chịu.

Anh sẽ xuất tinh lên người em nhé

Anh sẽ xuất tinh lên người em nhé